BAZA PRAC DOKTORSKICH - wejście

Rozprawy doktorskie przed obroną są wyłożone do wglądu w Czytelni.

Po obronie prace doktorskie pozostają w zbiorach Biblioteki i udostępniane są w Czytelni.

 

Autor: mgr Aneta Orczyk
Tytuł:

Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na tolerancję wysiłkową i jakość życia pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca po wszczepieniu urządzenia resynchronizującego z funkcją defibrylacji

Promotor: dr hab. Cezary Kucio, prof. nadzw. AWF Katowice
Recenzenci:

dr hab. Grażyna Markiewicz-Łoskot, ŚUM Katowice

prof. dr hab. Marek Woźniewski, AWF Wrocław

Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego
Data obrony: 25.10.2017

 

 

Autor: mgr Marek Orczyk
Tytuł:

Skuteczność wczesnego treningu marszowego u pacjentów po zawale serca typu NSTEMI leczonych angioplastyką naczyń wieńcowych w I etapie rehabilitacji kardiologicznej

Promotor: dr hab. Zbigniew Nowak, prof. nadzw. AWF
Recenzenci:

prof. dr hab. Marek Woźniewski, AWF Wrocław

dr hab. n. med. Karolina Sieroń, ŚUM w Katowicach

Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego
Data obrony: 18.10.2017