BAZA PRAC DOKTORSKICH - wejście

Rozprawy doktorskie przed obroną są wyłożone do wglądu w Czytelni.

Po obronie prace doktorskie pozostają w zbiorach Biblioteki i udostępniane są w Czytelni.

 

Autor: mgr Marcin Ozon
Tytuł:

Ocena wpływu wybranych pól magnetycznych na efekty terapii osób z dyskopatią kręgosłupa na poziomie L5-S1

Promotor: dr hab. Jakub Taradaj, prof. nadzw. AWF Katowice
Recenzenci:

dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, AWF Wrocław

dr hab. n. med.Edward Błaszczak, ŚUM

Wydział: Wydział Fizjoterapii
Data obrony: 26.01.2017