Kto może korzystać z Wypożyczalni?

Studenci AWF mogą korzystać z wypożyczalni na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.

Istnieje możliwość zapisania się studentów innych uczelni państwowych do naszej Biblioteki.

Zapisy do biblioteki odbywają się w Wypożyczalni na podstawie poprawnie wypełnionych deklaracji.

Pracownicy AWF zapisują się do Biblioteki poprzez wypełnienie deklaracji i są obsługiwani na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem.

Uwaga! We wszystkich agendach Biblioteki pracownicy obsługiwani są poza kolejnością!

Zamówień książek można dokonywać wyłącznie poprzez Internet: PRZEJDŹ DO KATALOGU

Zamówienia są realizowane w czasie do dwóch godzin.

Terminy wypożyczeń, limity, kary za nieterminowy zwrot dokumentu

Studenci studiujący na jednym kierunku wszystkich rodzajów studiów w AWF w Katowicach mogą wypożyczyć 7 tytułów książek.

Studentom wszystkich rodzajów studiów, studiującym na dwóch kierunkach, przysługuje limit 10 tytułów książek.

Studenci z innych uczelni mogą wypożyczyć 3 tytuły książek.

Pracownicy mogą wypożyczyć 20 tytułów książek.

Terminy zwrotu upływają:

dla książek polskich po 52 tygodniach

dla książek obcojęzycznych po 26 tygodniach

dla przewodników i map po 26 tygodniach

dla biografii po 10 tygodniach

studenci innych uczelni mogą wypożyczać książki polskie i książki obcojęzyczne na 12 tygodni

Terminy zwrotu wszystkich rodzajów zbiorów można prolongować na kolejny analogiczny okres przed upływem daty zwrotu, bez konieczności przynoszenia ich ze sobą. Można tego dokonać zarówno w Wypożyczalni jak i poprzez swoje konto internetowe w zakładce Informacje o czytelniku/prolongaty.

Zagubienie książki należy jak najszybciej zgłosić w Wypożyczalni, nabywając w zamian książkę taką samą. Jeśli nie jest dostępna aktualnie na rynku księgarskim, inną o podobnej wartości.

Wysokość kary za przetrzymanie dokumentu wynosi 0,50 zł za tydzień zwłoki. W celu uregulowania kary należy zgłosić się do Wypożyczalni celem naliczenia kary.

Karę można zapłacić przelewem (potwierdzenie należy okazać w wypożyczalni) albo w kasie uczelni.

Nr konta w tytule przelewu kara za przetrzymanie książek.

ING Bank Śląski SA o/Katowice nr rachunku: 46 1050 1214 1000 0007 0001 2875

Do czasu uregulowania należności zamawianie oraz wypożyczanie dokumentów nie jest możliwe.

 

Szkolenia biblioteczne dla studentów

Zapraszamy na szkolenia biblioteczne on-line!

Do odtworzenia szkoleń należy mieć zainstalowany program Flash Player. Można go bezpłatnie pobrać tu: http://get.adobe.com/pl/flashplayer/

 

Wypożyczalnia

 

Załatwianie kart obiegowych

Sprawy kart obiegowych studentów odchodzących z uczelni załatwiane są w Wypożyczalni.

Studenci zapisani do biblioteki obowiązkowo przy podbijaniu karty obiegowej okazują indeks.

Studenci zapisani do innych bibliotek, które potwierdziły ten fakt wbiciem do indeksu pieczątki o treści “KSIĄŻKI WYPOŻYCZONO”, muszą otrzymać we wszystkich tych bibliotekach pieczątkę w indeksie o treści “KSIĄŻKI ZWRÓCONO”.

W razie zagubienia indeksu fakt niezalegania ze zwrotem książek należy potwierdzić w niżej wymienionych bibliotekach Katowic:

  1. Biblioteka Śląska (40-021 Katowice, pl. Rady Europy 1)
  2. CINiBA (Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego i Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego (40-007 Katowice, ul. Bankowa 11A)
  3. Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15)
  4. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka (40-132 Katowice, ul. Wyszyńskiego 7)

 

Zobacz też: REGULAMIN WYPOŻYCZALNI