BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA. BIBLIOGRAFIA

NAUKI EKONOMICZNE. ZARZĄDZANIE. SOCJOLOGIA. PRACA. STATYSTYKA

NAUKA. EDUKACJA. PEDAGOGIKA. SZKOLNICTWO

WOJSKO. OBRONNOŚĆ

NAUKI BIOLOGICZNE. EKOLOGIA. ANTROPOLOGIA. BIOCHEMIA

MEDYCYNA. HIGIENA. REHABILITACJA

WYCHOWANIE FIZYCZNE. SPORT. KULTURA FIZYCZNA. KULTURYSTYKA

KRAJOZNAWSTWO. TURYSTYKA. REKREACJA

DZIENNIKI, TYGODNIKI, MIESIĘCZNIKI - OGÓLNE

 

I. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA. BIBLIOGRAFIA

1. Bibliografia Bibliografii Polskich

2. Bibliotekarz

3. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy

4. Polska Bibliografia Bibliologiczna

5. Rocznik Biblioteki Narodowej

 

II. NAUKI EKONOMICZNE. ZARZĄDZANIE. SOCJOLOGIA. PRACA. STATYSTYKA

1. Controlling i Rachunkowość Zarządcza

2. Ekonomiczne Problemy Turystyki / Uniw. Szczeciński

3. Ekonomista

4. European Journal of Service Management

5. Harvard Business Review Polska

6. Health Problems of Civilization

7. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula

8. Logistyka

9. Marketing i Rynek

10. Marketing w Praktyce

11. MICE Poland

12. Nowe Zarządzanie Kryzysowe w Praktyce (pozycja wymiennokartkowa)

13. Organizacja i Kierowanie

14. Personel i Zarządzanie

15. Problemy Jakości

16. Przegląd Organizacji

17. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

18. Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego

19. Rozprawy Społeczne

20. Turystyka (seria: Informacje i Opracowania Statystyczne) (tylko dostęp elektroniczny)

21. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula / Akademia Finansów i Biznesu Vistula

 

III. NAUKA. EDUKACJA. PEDAGOGIKA. SZKOLNICTWO

1. Academia : magazyn Polskiej Akademii Nauk

2. Chowanna

3. Deutsch Aktuell

4. Edukacja Ustawiczna Dorosłych

5. English Matters

6. Forum Akademickie

7. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

8. Rozprawy Społeczne

9. Szkoła Specjalna

10. Świat Nauki

11. Wiedza i Życie

 

IV. WOJSKO. OBRONNOŚĆ

1. Kwartalnik Policyjny

2. Nowe Zarządzanie Kryzysowe w Praktyce (pozycja wymiennokartkowa)

3. Wiedza Obronna

 

V. NAUKI BIOLOGICZNE. EKOLOGIA. ANTROPOLOGIA. BIOCHEMIA

1. Anthropological Review

2. Antropomotoryka

 

VI. MEDYCYNA. HIGIENA. REHABILITACJA

1. Acta Balneologica

2. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku

3. Ból

4. Fizjoterapia Polska

5. Food Forum

6. Health Problems of Civilization

7. Journal of Physical Education & Health. Social Perspective

8. Medicina Sportiva Practica

9. Medicina Sportiva Suplement

10. Medycyna Manualna

11. Medycyna Sportowa

12. Niepełnosprawność i Rehabilitacja

13. Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja

14. Polski Merkuriusz Lekarski

15. Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja

16. Rehabilitacja Medyczna

17. Rehabilitacja w Praktyce

18. Roczniki PZH

19. Studia Medyczne = Medical Studies

20. Terapia : uzależnienia i współuzależnienia

21. Współczesna Dietetyka

22. Żywienie Człowieka i Metabolizm

 

VII. WYCHOWANIE FIZYCZNE. SPORT. KULTURA FIZYCZNA. KULTURYSTYKA

1. Akademicki Przegląd Sportowy

2. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku

3. Antropomotoryka

4. Asystent Trenera

5. Body Challenge

6. Cross

7. Forum trenera

8. Góry : górski magazyn sportowy

9. Handball Polska

10. Jeżyk : biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska

11. Journal of Physical Education & Health. Social Perspective

12. Magazyn Olimpijski

13. Medicina Sportiva Practica

14. Medicina Sportiva Suplement

15. Medycyna Sportowa

16. Men’s Health

17. Olimpionik

18. Physical Culture and Sport. Studies and Research

19. Piłka Nożna : tygodnik

20. Polish Journal of Sport & Tourism (poprzedni tytuł: Rocznik Naukowy / Instytut WFiS Biała Podlaska)

21. Prawo Sportowe (pozycja wymiennokartkowa)

22. Przegląd Sportowy

23. Rocznik Naukowy / AWF Gdańsk

24. Runner's World

25. Sport

26. Sport dla Wszystkich

27. Sport dla Wszystkich : bodybuilding, fitness

29. Trends in Sport Sciences

30. Trener

31. Women’s Health

32. Wychowanie Fizyczne i Opieka Trenerska

33. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

34. Żagle

 

VIII. KRAJOZNAWSTWO. TURYSTYKA. REKREACJA

1. Cross

2. Ekonomiczne Problemy Turystyki  / Uniw. Szczeciński

3. Folia Turistica

4. Góry : górski magazyn sportowy

5. Hotelarz

6. National Geographic Polska

7. Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

8. Physical Culture and Sport. Studies and Research

9. Płaj

10. Rynek Turystyczny

11. Sudety

12. Taternik

13. Turystyka (seria Informacje i Opracowania Statystyczne)

15. Turyzm

16. Wiadomości Turystyczne

17. Wierchy

18. Zeszyty Naukowe WSTiJO w Warszawie. Turystyka i Rekreacja

 

IX. DZIENNIKI, TYGODNIKI, MIESIĘCZNIKI - OGÓLNE

1. Do Rzeczy : tyg. Lisickiego

2. Dziennik Gazeta Prawna

3. Polska Dziennik Zachodni

4. Focus

5. Gazeta Wyborcza

6. Newsweek Polska

7. Rzeczpospolita

8. Uważam Rze

9. Wprost