BAZA PRAC DOKTORSKICH - wejście

Rozprawy doktorskie przed obroną są wyłożone do wglądu w Czytelni.

Po obronie prace doktorskie pozostają w zbiorach Biblioteki i udostępniane są w Czytelni.

  

Autor: mgr Anna Akbaş
Tytuł:

Antycypacyjne dostosowanie posturalne w wypadzie szermierczym

Promotor:

prof. dr hab. Grzegorz Juras

Recenzenci:

dr hab. Zbigniew Borysiuk, prof. PO

prof. dr hab. inż Jerzy Małachowski

Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego
Data obrony: 03.07.2020