BAZA PRAC DOKTORSKICH - wejście

Rozprawy doktorskie przed obroną są wyłożone do wglądu w Czytelni.

Po obronie prace doktorskie pozostają w zbiorach Biblioteki i udostępniane są w Czytelni.

 

 

 

 

Autor: mgr Maciej Kostrzewa
Tytuł:

Siła eksplozywna i wytrzymałość siłowa a poziom sportowy zawodników judo

Promotor: dr hab. Adam Maszczyk prof. nadzw.
Recenzenci:

dr hab. Radosław Laskowski, prof. AWFiS Gdańsk

dr hab. Kazimierz Witkowski, prof. nadzw. AWF Wrocław

Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego
Data obrony: 16.01.2019

 

 

 

 

Autor: mgr Maria Niestrój-Jaworska
Tytuł: Zachowania prozdrowotne pracownic średniego personelu medycznego na tle samoocoeny jakości życia
Promotor: dr hab.Władysław Mynarski, prof. nadzw. AWF Katowice, Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Nawrocka
Recenzenci:

prof. dr hab. n. med. Barbara Woynarowska, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Elżbieta Biernat, prof. nadzw. DGH Warszawa

Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego
Data obrony: 10.01.2019