Kto może korzystać z Wypożyczalni?

Z Wypożyczalni mogą korzystać:

  • pracownicy AWF,
  • studenci AWF,
  • studenci innych śląskich uczelni publicznych zgodnie z podpisanymi umowami,
  • studenci innych Akademii Wychowania Fizycznego.

Zapisy do Biblioteki odbywają się poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracji na stronie internetowej Biblioteki w opcji "Katalog", po wybraniu w górnym prawym rogu opcji "Zapisz się" , a następnie aktywowania konta w Wypożyczalni na podstawie ważnej legitymacji studenckiej (studenci) lud dowodu osobistego (tylko pracownicy).

Uwaga! We wszystkich agendach Biblioteki pracownicy obsługiwani są poza kolejnością!

Zamówień książek można dokonywać wyłącznie poprzez Internet: PRZEJDŹ DO KATALOGU

Zamówienia są realizowane w czasie do dwóch godzin.

 

Terminy wypożyczeń, limity, kary za nieterminowy zwrot dokumentu

Studenci studiujący na jednym kierunku wszystkich rodzajów studiów w AWF w Katowicach mogą wypożyczyć 7 tytułów książek.

Studentom wszystkich rodzajów studiów, studiującym na dwóch kierunkach, przysługuje limit 12 tytułów książek.

Studenci z innych uczelni mogą wypożyczyć 3 tytuły książek.

Pracownicy mogą wypożyczyć 20 tytułów książek.

Terminy zwrotu upływają:

dla książek polskich po 52 tygodniach

dla książek obcojęzycznych i map po 26 tygodniach

dla przewodników, biografii, rozmówek po 10 tygodniach

studenci innych uczelni mogą wypożyczać książki polskie i książki obcojęzyczne na 12 tygodni

Terminy zwrotu wszystkich rodzajów zbiorów można prolongować na kolejny analogiczny okres przed upływem daty zwrotu, bez konieczności przynoszenia ich ze sobą. Można tego dokonać zarówno w Wypożyczalni jak i poprzez swoje konto internetowe w zakładce Informacje o czytelniku/prolongaty.

Zagubienie książki należy jak najszybciej zgłosić w Wypożyczalni, nabywając w zamian książkę taką samą. Jeśli nie jest dostępna aktualnie na rynku księgarskim, inną o podobnej wartości.

Wysokość kary za przetrzymanie dokumentu wynosi 0,50 zł za tydzień zwłoki. W celu uregulowania kary należy zgłosić się do Wypożyczalni celem naliczenia kary.

Karę można zapłacić przelewem (potwierdzenie należy okazać w wypożyczalni) albo w kasie uczelni.

W tytule przelewu należy umieścić informację: Kara za przetrzymanie książek.

Nr konta:

ING Bank Śląski SA o/Katowice nr rachunku: 46 1050 1214 1000 0007 0001 2875

Do czasu uregulowania należności zamawianie oraz wypożyczanie dokumentów nie jest możliwe.

 

Szkolenia biblioteczne dla studentów

Zapraszamy na szkolenia biblioteczne on-line!

Do odtworzenia szkoleń należy mieć zainstalowany program Flash Player. Można go bezpłatnie pobrać tu: http://get.adobe.com/pl/flashplayer/

 

Wypożyczalnia

 

Załatwianie kart obiegowych

Sprawy kart obiegowych studentów odchodzących z uczelni załatwiane są w Wypożyczalni.

Studenci zapisani do innych bibliotek, z którymi Biblioteka AWF podpisała Umowę, muszą dostarczyć Potwierdzenie  uregulowania zobowiązań wobec tych bibliotek.

Biblioteki, z którymi Biblioteka AWF w Katowicach podpisała Umowę:

  1. CINiBA (Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego i Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego (40-007 Katowice, ul. Bankowa 11A).
  2. Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (40-055 Katowice, ul. Warszawska 14).
  3. Biblioteka Śląska (40-021 Katowice, pl. Rady Europy 1).

 

Możliwość zapisania się studentów AWF w Katowicach do innych bibliotek, z którymi Biblioteka AWF podpisała Umowę

Studenci AWF w Katowicach mogą korzystać z CINiBA i z Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego po dostarczeniu Potwierdzenia rejestracji czytelnika w bazie bibliotecznej Biblioteki AWF, dostępnego w Wypożyczalni.

UWAGA: Studenci, którym wydano Potwierdzenie rejestracji czytelnika w bazie bibliotecznej, do okazania w bibliotece związanej Umową, w celu podbicia karty obiegowej na zakończenie studiów, muszą dostarczyć do Wypożyczalni Potwierdzenie  uregulowania zobowiązań wobec tej biblioteki.

Biblioteki, z których mogą korzystać studenci AWF w Katowicach, związane Umową z Biblioteką AWF:

  1. CINiBA (Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego i Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego (40-007 Katowice, ul. Bankowa 11A).
  2. Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (40-055 Katowice, ul. Warszawska 14).
  3. Biblioteka Śląska (40-021 Katowice, pl. Rady Europy 1).

 

Zobacz też: REGULAMIN WYPOŻYCZALNI